Expositietip: Willie Doherty UNSEEN; De Pont Museum

Willie Doherty
UNSEEN
20 sep 2014 – 18 jan 2015

Willie Doherty werd in 1959 geboren in het Noord-Ierse Derry. Als twaalfjarige was hij getuige van Bloody Sunday, hoe soldaten het vuur openden op een ongewapende menigte en hoe de regering daarna, in woord en beeld rommelde met de feiten. Die gebeurtenis voorzag hem later als kunstenaar van een thematiek: “Hoe verhouden beeld en betekenis zich tot elkaar?” En: “Is een documentair beeld in staat de waarheid te tonen?”

Doherty neemt geen stelling in de discussie Noord-Zuid, Liberty-Republikeins, katholiek-protestant. Door niet te oordelen, niet te idealiseren of sentimentaliseren, daagt hij ons uit om kritisch te kijken naar de context waarbinnen het gevoel van eigenheid van de rivaliserende partijen tot stand komt. Tegelijkertijd maakt hij het ons onmogelijk om tot een eenduidig oordeel te komen, omdat dat wat we zien altijd verbonden is met dat wat buiten het kader van de foto valt. De titel van de tentoonstelling, UNSEEN, verwijst daarnaar.

Bron en lees verder…