Bevlogen, energie en lezen wat er gedrukt staat

Red Bull geeft je vleugels. Tenminste als je de reclame mag geloven en dat zou ik dus maar niet doen. Vooralsnog heb ik nog niemand kunnen ontdekken met vleugels aan het lijf. Red Bull schijnt wel iets te geven, maar geen echte vleugels.

De NOS kopt vandaag sowieso in een artikel dat energiedrankjes “überslecht” zijn, tenminste dat mooie woord heeft een lezeres geschreven op hun facebookpagina. Maar ook verschillende artsen raden het drinken van de energiedrankjes ten stelligste af. Komt er misschien een verbod? We gaan het zien.
Een tijd geleden is Red Bull in Amerika in ieder geval al eens akkoord gegaan met een schikking van 13 miljoen dollar om een rechtszaak en imagoschade te voorkomen. Dus dat bedrag zegt misschien wel iets.

Nee, dan de slogans  “Van boeken krijg je nooit genoeg” of “Een boek kan zoveel doen.” Gelukkig klopt dat voor veel mensen, maar het kan altijd beter. Als gevolg daarvan is er weer de campagne met als slogan “Nederland leest” en zag ik schrijver Maarten ’t Hart in het journaal van hot naar her in een helikopter vliegen om zo aandacht voor het boek te vragen en te vangen. Weliswaar had hij geen vleugels maar in ieder geval kon Maarten héérlijk vliegen.
Zijn roman “Een vlucht regenwulpen” kun je gratis bij de bibliotheek ophalen. Ik zag de schrijver van de klassieker glunderend aan een tafel in een weiland zitten. Fans en liefhebbers stonden geduldig op hun beurt te wachten. E zo ontstond een mooi beeld. Maarten als een soort popster met voor zich een lange rij mensen, een vlucht in stilstand.

Een boek is toch een apart fenomeen en vaak iets bijzonders. Het onderwerp van een boek past bij een mens, het onderwerp heeft aandacht en interesse.  Maar wat is een boek nu eigenlijk behalve een kaft, ’n voor en een achterkant en een aantal bladzijden? En waarom kan het gros van de mensen nooit boeken weggooien? Uitgelezen en min of meer afgedankte boeken gaan bijvoorbeeld naar een antiquariaat of rommelmarkt en niet naar het oud-papier. Wat is er dus zo heerlijk magisch aan een boek?

Ik betrap me er soms op dat ik, wanneer ik voor het eerst bij andere mensen hun huis binnenkom, vrijwel direct rondkijk of er ook boeken wonen. En zo ja, welke dan? Ik vind dat machtig interessant. Een aanwezig boek en liever nog een meervoud ervan kan mij in ieder geval iets meer duiden over de bezitter(s). Boeken kunnen soms iets blootleggen wat anders niet zo snel aan de orde komt.

Een boek staat, met uitzondering van het liggen op een nachtkastje, bureau of bijvoorbeeld een koffietafel, meestal in een kast. Voor die kast is zelfs een speciaal woord bedacht, de boekenkast. Ik bedenk me nu ook dat er een speciale kist voor bestaat. Er is er zelfs een waar ooit zich iemand in verstopte om ermee uit een kasteel te ontsnappen. En in Amsterdam staat denk ik wel de beroemdste ter wereld. Juist, de kast van Anne en haar familie.

Een boek staat in een kast met de rug naar ons toe. Op de rug staat in ieder geval de auteur en de titel en soms ook het logo of de naam van een uitgeverij. De meeste boeken staan rustig en stilzwijgend te wachten op een volgende pakkans. Af en toe staat er ook eentje schuin omdat een buurmanboek is weggehaald. Misschien is dat maar tijdelijk, maar het kan soms ook voor langere tijd zijn.

En een boek kan ook reizen. Zo sta je als boek in de kast of een volgend moment lig je in een koffer op weg naar een of andere verre bestemming. En soms, héél soms, komen boeken ook nooit meer terug. Er zijn namelijk ook mensen die uitgelezen boeken achterlaten op hun vakantieadres. Mits voor anderen qua taal leesbaar is dat een mooie gedachte. Een boek kan ook héél stil naast een slapende lezer met een geduldig op een volgend moment wachtende opengeslagen bladzijde liggen en dat heet nu met recht een stilleven.

Tenslotte wil ik nog wel een van mijn leukste genoegens delen? Dat is het voor mezelf kopen van een boek en het dan prachtig als cadeau laten inpakken. Het dan thuis weer met een glimlach van blijdschap en verwondering van zijn papier te bevrijden is als een boek-striptease.

Zou een boek een ego kunnen krijgen?

Veel leesplezier vandaag.