Quote: Het grensgebied tussen verstand en gevoel…

“Het grensgebied tussen verstand en gevoel is het jachtterrein van de duivel.” 

– Coventry Patmore Englisch poet
(23 July 1823 – 26 November 1896)