Het beeld, lynch-gedrag en het volksvermaak

Vierdaagse Nijmegen Door de sociale media is er een nieuw klimaat ontstaan. Dat waren onder andere de woorden die gisteren bleven hangen terwijl de dag in haar eigen tempo voortkabbelde. Uiteraard ging het krantenartikel over de cartoons en de cartoonisten, de druk die ze voelen plus het bijna automatisch, dus zonder er überhaupt bij na te denken reageren op. Zo vertelde een cartoonist dat een cartoon over Israël steevast en vaak gebruikt woord antisemitisch opleverde.

Ach, beelden. Ze maken veel los en zijn zo wie zo altijd aanwezig. De hele dag, ieder uur, elke seconde, op elk moment. Er is geen ontkomen aan of je moet er stekeblind voor zijn. Ontvankelijk voor is weer iets heel anders. Je ervoor afschermen ook.

Beelden en mensen, een bijna onlosmakelijk verbonden combinatie. Sinds de eersten grotschilderingen maakten waarbij er een gecreëerd overzicht ontstond waarbij de jacht een voorname plek innam staat het beeld al ter discussie en af en toe op (zeer, zeer)gespannen voet. Zo zou bijvoorbeeld in de tijd van nu een man met speer jagend op rund de nodige retweets, afkeuring en algemene verontwaardiging opleveren. Alsof we met z’n allen opgewaardeerd zijn tot scherprechters en lynchen tot normaal volksvermaak is geworden.

Zelf leef ik qua beeld ook naar de Vierdaagse toe. De derde week van juli kruipt namelijk steeds dichterbij. Nog even en de militaire vrachtwagens denderen door de straten. Om legaal een deel van het bos te bezetten, om het kampement te maken. De bijgevoegde foto is er een van Roze Woensdag. Steevast een van de meest opvallende dagen van het grote feest rondom en tijdens de Vierdaagse. Waarom de vrouw links zo kijkt en haar hand voor de mond heeft weet ik helaas niet meer. De man rechts lijkt bezig als een dirigent, het jongetje zit getooid met speelgoedveren op de schouders van moeder die twee kleuren bandjes draagt.

Och, beelden. Je kijkt je ogen uit!